Your browser does not support JavaScript!
財務金融系暨研究所
Welcome to Finance
繁體
楊浩彥教授
 財務金融系--楊浩彥教授 

楊浩彥教授 

 

研究室:承曦樓912

聯絡電話:(02)2322-6515

傳真電話:(02)2322-6378
電子郵件:
mail haoyen@ntub.edu.tw


 學歷 

.國立中興大學法商學院經濟學研究所博士


 研究領域 

.計量經濟學、一般均衡分析


 主授課程 

.財務計量


 教師個人網站 

研究發表 https://sites.google.com/a/ntub.edu.tw/haoyen/

 

 研究成果 

 

請見楊浩彥教授個人網站https://sites.google.com/a/ntub.edu.tw/haoyen/